Tuoteryhmät

Vuokraa itsellesi ja ajokaverille Can-Am Ryker 600!


160 € / vrk / ajoneuvo

  • Sisältää 200 kilometriä, ylimenevät kilometrit 0,25 € / km
  • B-ajokortti


Vuokrausehdot

Vuokrakohde rekisteröidään varatuksi, kun vuokrasumma on kokonaisuudessaan maksettu. Ryker luovutetaan ja myös palautetaan tankattuna. Tilanteista, joissa vuokrakohde palautetaan tankkaamattomana, veloitamme polttoaineesta 2 € / litra. Asiakkaan ollessa päihteiden vaikutuksen alaisena emme luovuta moottoriajoneuvoja. Tässä tilanteessa veloitamme varaussumman kokonaisuudessaan, koska kyseinen kalusto on ollut varattu. Vuokraajalla tulee olla virallinen ajokortti. Edellytämme vuokraajalta 18 vuoden ikää. Kypärät sisältyvät vuokrauksen hintaan.

Vuokra-aika

Vuokra-aika sovitaan etukäteen, ja se alkaa vuokrakaluston noutohetkestä ja päättyy siihen kun kaluston on määrä saapua vuokranantajalle. Sopimuksessa mainitun sovitun vuokra-ajan ylittäminen ilman vuokralle antajan lupaa voidaan katsoa rikoslain mukaiseksi luvattomaksi käytöksi. Vuokrausvuorokausi vaihtuu 24 tunnin kuluttua vuokrauskaluston luovuttamisesta.

Vuokran suuruus ja maksu

Vuokran suuruus on hinnaston mukainen vuokra, ellei muuta ole sovittu. Vuokra maksetaan etukäteen koko sovitulta vuokra-ajalta.

Vastuu vuokrauksen kohteesta

Vuokralle ottaja vastaa kaikista vuokrakalustolle vuokra-aikana sattuneista vahingoista – luonnollista kulumista lukuun ottamatta – sekä vuokrauskaluston katoamisesta. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston kulloinkin voimassa olevan myyntihinnan mukaisesti. Mahdolliset korjaus- ja kunnostuskulut vuokralle antajalla on oikeus periä vuokralle ottajalta erikseen. Rykerin vuokrauksessa vahinkojen omavastuu on 1000 € / ajoneuvo / vahinko. Jos asiakas tarvitsee vuokralle antajan apua kuten kuljetuksia tai noudon vahingoittuneelle laitteelle, on lisäpalvelun hinta 79 € / tunti. Hinta sisältää huoltomiehen, tarpeen mukaan peräkärryllisen ajoneuvon sekä tarvittavat polttoaineet.

Peruutusehdot

Vuokrauksen peruutus tulee informoida sähköpostitse info@koneliike.fi. Peruutusehdot ovat seuraavat:

● 0-14 päivää ennen vuokran alkua: 100 % koko varauksen arvosta.

Vastuu vuokraesineen aiheuttamasta vahingosta

Vuokralle antaja ei vastaa vuokra-aikana kaluston käytöstä vuokralle ottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sopimuksen ja kaluston siirto

Vuokralle ottajalla ei ole ilman vuokralle antajan suostumusta lupaa siirtää tätä vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle eikä myöskään tämän sopimuksen tarkoittamaa kalustoa kolmannen osapuolen käytettäväksi.

Vuokrauskohteen palautusvelvollisuus

Vuokralle ottajan velvollisuutena on palauttaa vuokraamansa kalusto vuokralle antajalle vuokra-ajan päättymiseen mennessä samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee luovuttaa samaan toimipisteeseen, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole sovittu. Mikäli vuokralle ottaja laiminlyö palautusvelvollisuutensa, on tämä velvollinen korvaamaan vuokralle antajalle kaluston etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisinä. Yli 30 minuuttia myöhässä saapuvista palautuksista on vuokralle ottaja velvollinen korvaamaan vuokralle antajalle 45 € / alkava tunti.

Keskeytysvahingot

Vuokralle antaja ei vastaa kaluston rikkoutumisen, tuhoutumisen tai muun sellaisen syyn takia vuokralle ottajalle mahdollisesti syntyvistä keskeytysvahingoista.

Purkuoikeus

Mikäli vuokralle ottaja ei täytä tämän sopimuksen ja siihen mahdollisesti liittyvien lisäsopimusten mukaisia velvoitteita, kuten esimerkiksi esineen hoitovelvollisuutta, on vuokralle antaja oikeutettu ilman irtisanomista välittömästi purkamaan sopimuksen kesken sopimuskauden. Tällöin loppuu vuokralaisen oikeus käyttää vuokraesinettä ja vuokralle antajalla on oikeus hakea vuokraesine takaisin vuokralle ottajaa kuulematta. Vuokralle ottaja vastaa kaikista palautus- ja takaisinottokustannuksista. Vuokralle antaja ei tässä tapauksessa ole velvollinen palauttamaan maksettuja vuokria.

Viivästyskorko

Tähän sopimukseen liittyvistä kaikista maksujen viivästymistä on vuokralle antajalla oikeus periä 13% viivästyskorko.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan vuokrauspaikkakunnan alioikeudessa.